Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Neoslavonic – język ogólnosłowiański

Zwykły wpis
Jose Manuel Barroso, President of the EC makes a visit to Copenhagen

Prawia jako systemowa koncepcja kultury jest zakorzeniona w słowiańszczyźnie, w jej duchowości opartej na mentalności rolniczej. Jak wiemy, patrz Księga Prawii na tym portalu, realna duchowość oparta jest na języku. Rodzina krajów słowiańskich tworzy wielowiekową szeroką wspólnotę kulturową cechującą się, niezależnie od używanego alfabetu, dużym podobieństwem wszystkich języków. Każdy wie, że z np. z Czechami, […]

Czeski Sejm Obywatelski

Zwykły wpis
sala_obrad_sejm

W Republice Czeskiej powstaje Sejm Obywatelski Czech, Moraw i Śląska ( OS ČMS- Občanský Sněm Čech, Morawy a Slezska) jako droga do prowadząca do stworzenia zdrowego społeczeństwa. Ma on zapewnić swym członkom godne życie i nabywanie umiejętności ponoszenia skutków własnych decyzji , a nie decyzji innych, jak to się dotychczas dzieje. Powstał w wyniku potrzeby […]