Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Nawigacja po wszechrzeczach

Zwykły wpis

Obecnie żyjemy w wielu światach jednocześnie, a każdy z nich posiada przynajmniej po kilka podstawowych wymiarów. Świat materialny wprawdzie traktujemy jako 4 wymiarową czasoprzestrzeń, ale według teorii strun poruszamy się w świecie, który przenika co najmniej 10 wymiarów (w innych modelach powstała konieczność wprowadzenia jeszcze jednego , a nawet 7 dalszych wymiarów).Świat duchowy jako kulturowy […]

Neoslavonic – język ogólnosłowiański

Zwykły wpis

Prawia jako systemowa koncepcja kultury jest zakorzeniona w słowiańszczyźnie, w jej duchowości opartej na mentalności rolniczej. Jak wiemy, patrz Księga Prawii na tym portalu, realna duchowość oparta jest na języku. Rodzina krajów słowiańskich tworzy wielowiekową szeroką wspólnotę kulturową cechującą się, niezależnie od używanego alfabetu, dużym podobieństwem wszystkich języków. Każdy wie, że z np. z Czechami, […]

Czeski Sejm Obywatelski

Zwykły wpis

W Republice Czeskiej powstaje Sejm Obywatelski Czech, Moraw i Śląska ( OS ČMS- Občanský Sněm Čech, Morawy a Slezska) jako droga do prowadząca do stworzenia zdrowego społeczeństwa. Ma on zapewnić swym członkom godne życie i nabywanie umiejętności ponoszenia skutków własnych decyzji , a nie decyzji innych, jak to się dotychczas dzieje. Powstał w wyniku potrzeby […]