Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Nowa publikacja z Prawii

Zwykły wpis

Przedstawiam krótką, popularną i tanią wersję wcześniejszej książki „Prawia – mit dziejotwórczy. Systemowa teoria kultury„. Napisałem ją w formie rozmowy z Justyną. Nie tylko wyjaśniam, dlaczego nie otrzymujemy pełnych odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące naszych człowieczych potrzeb, które powinny być zaspokojone oraz zadań, które powinniśmy i możemy podejmować. Przedstawiam w niej także w przystępnej formie konstruktywną […]

Prawia w niezależnych mediach

Dla gości tej strony przygotowaliśmy kilkanaście  półgodzinnych filmów telewizyjnych i 2 godzinne audycje radiowe prezentujące Prawię w wersji popularno-naukowej. Stało się to możliwe dzięki gościnności NTV – niezależnej Wrocławskiej Telewizji Internetowej Janusza Zagórskiego i RDS- Internetowego Radia Dolny Śląsk. W NTV jako otwartych mediach  rozwija się m.in.  Ruch Wolnych Ludzi, prezentowane są  zagadnienia zdrowia i zdrowej […]

Nowy paradygmat wiedzy czy nauki?

Zwykły wpis

W księdze Prawii zagadnieniu paradygmatu nauki, czyli niekwestionowanemu na danym etapie rozwoju zbiorowi pojęć i zasad jej tworzenia,  poświęcam sporo uwagi. Diagnozując  i krytycznie oceniając naszą codzienną rzeczywistość oraz proponując  konkretne metody rozwiązania  obecnego kryzysu systemu społeczno-gospodarczego trzeba przecież jasno określić  ich  podstawowe założenia, cele i sposoby ich osiągania. Zagadnienie to nabiera szczególnej wagi w […]