Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Nowy paradygmat wiedzy czy nauki?

Zwykły wpis

W księdze Prawii zagadnieniu paradygmatu nauki, czyli niekwestionowanemu na danym etapie rozwoju zbiorowi pojęć i zasad jej tworzenia,  poświęcam sporo uwagi. Diagnozując  i krytycznie oceniając naszą codzienną rzeczywistość oraz proponując  konkretne metody rozwiązania  obecnego kryzysu systemu społeczno-gospodarczego trzeba przecież jasno określić  ich  podstawowe założenia, cele i sposoby ich osiągania. Zagadnienie to nabiera szczególnej wagi w […]