Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Nowa publikacja z Prawii

Zwykły wpis

Przedstawiam krótką, popularną i tanią wersję wcześniejszej książki „Prawia – mit dziejotwórczy. Systemowa teoria kultury„. Napisałem ją w formie rozmowy z Justyną. Nie tylko wyjaśniam, dlaczego nie otrzymujemy pełnych odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące naszych człowieczych potrzeb, które powinny być zaspokojone oraz zadań, które powinniśmy i możemy podejmować. Przedstawiam w niej także w przystępnej formie konstruktywną […]