Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

O autorze

DSC_0420-a-e1396216190563-719x1024Mieczysław Cenin – inżynier, psycholog i nauczyciel akademicki.

Jako absolwent Politechniki Poznańskiej jestem inżynierem. Przez wiele lat byłem technologiem i konstruktorem. Jako humanista uzyskałem doktorat z psychologii inżynieryjnej w UAM w Poznaniu. Łączyłem te dwie strony swych zainteresowań m. in. w projektowaniu i kierowaniu produkcją automatycznych systemów zabezpieczających życie załóg czołgów oraz w psychologicznym przygotowaniu misji kosmicznych. To taki wojskowy pacyfizm.

Do niedawna jako pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmowałem się tematyką funkcjonowania człowieka w trudnych i ekstremalnych sytuacjach zadaniowych oraz problematyką stresu zawodowego.

Na podstawie własnych badań, realizowanych m.in. w międzynarodowym programie „Interkosmos”, w 9 książkach i w ponad 100 artykułach krajowych i zagranicznych oraz w raportach i ekspertyzach prezentuję metody treningu psychologicznego jako efektywne środki doskonalenia takiego funkcjonowania.

Przez cały okres tej działalności zajmowałem się podyplomowym kształceniem kadry kierowniczej i dowódczej w formacjach mundurowych oraz w strukturach zarządzania kryzysowego kraju.

Uczestniczyłem w stworzeniu 2 ustaw sejmowych oraz projektu służby psychologicznej w Wojsku Polskim.

Dzięki tym ostatnim pracom w każdej jednostce wojskowej został zatrudniony psycholog pierwszego kontaktu dostępny dla wszystkich żołnierzy służby zasadniczej. Jestem też samodzielnym autorem wdrożonego projektu służby psychologicznej dla ratownictwa w PSP na Dolnym Śląsku.
Tak zróżnicowane zainteresowania i doświadczenia wykorzystałem w pracy nad multidyscyplinarną i zarazem całościową koncepcją kultury, przedstawioną w książce Prawia – mit Dziejotwórczy. Systemowa teoria kultury.

Obecnie jestem wice-prezesem międzynarodowego stowarzyszenia: Związku Zachodniosłowiańskiego.

Ten zapis biograficzny traktuję jako policzenie sił u początku nowego etapu na swej drodze życiowej w wymiarze społecznej misji mającej służyć każdemu, a więc także Tobie.

Podziel się: Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on Pinterest