Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

O stronie

Strona służy przedstawieniu możliwie uniwersalnych i niezawodnych odpowiedzi na podstawowe pytania, które zadaje sobie każdy człowiek we współczesnym, ponowoczesnym społeczeństwie.
Ale też aspiruje do spełnienia także praktycznej roli. To sieciowa kontynuacja treści zawartych we własnej książce Mieczysława Cenina i Zdzisława Słowińskiego pt. Prawia – mit dziejotwórczy. Systemowa teoria kultury. Zawiera propozycję budowania swego życia zgodnie z elementarnymi człowieczymi potrzebami, możliwościami, także w zgodzie z potrzebami i planami życiowymi innych ludzi w całym systemie natury i kultury. Powinno ono być względnie samodzielnym projektem każdego z nas i realizującym najlepiej pojęte własne interesy i cele w myśl zasady: co dotyczy wszystkich, tylko wszyscy mogą rozwiązać. Każdy z nas jest twórcą dziejów świata – to niezbywalne prawo, ale i obowiązek.

Dlatego w serwisie Nasze Dziejotworzenie autor proponuje w miarę systematyczne zapoznanie się z podstawami nauki Prawii i propozycją praktyczną ukierunkowaną na tworzenie kultury jutra, która powstaje dzisiaj i zależy także od Ciebie.
Otrzymujesz pełne możliwości komentowania poszczególnych artykułów oraz publikowania własnych. Już nasza wspólna aktywność w sieci będzie realnym początkiem wcielania idei Prawii w życie. Autentyczne dziejotwórcze więzi międzyludzkie zawsze powstają właśnie w dowolnego rodzaju strukturach sieciowych i sprzyjają rodzącemu się każdemu nowemu mitowi dziejotwórczemu.

Podziel się: Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on Pinterest