Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Najnowsze publikacje

Wyścig szczurów

Zwykły wpis

Badania laboratoryjne procesów uczenia się i inteligencji wygłodzonych szczurów w labiryncie pokazały, że szczury nie mogąc znaleźć drogi do karmnika zagryzają się wzajemnie, a zwycięzcy potrafią już tylko biegać do upadłego. A ludzie? Pogardliwe pojęcie wyścigu szczurów powstało 1968 roku na określenie studenckiej kontestacji istniejących zasad awansu społecznego, kariery zawodowej i związanego z nimi stylu […]

Jesteśmy półbogiem

Zwykły wpis

Jesteśmy istotami żyjącymi w połowie drogi między zwierzęciem a bogiem.

To idea człowieka jako istoty najwyższej chociaż jeszcze niespełnionej bo niegotowej. To, że jesteśmy istotą niegotową oznacza, że nie posiadamy natury, co brzmi dość niepokojąco. Tymczasem ta niegotowość oznacza, że żyjemy na granicy dwóch światów: materialnego i duchowego. Znakomicie tą sytuację ilustruje użyta metafora.

Nawigacja po wszechrzeczach

Zwykły wpis

Obecnie żyjemy w wielu światach jednocześnie, a każdy z nich posiada przynajmniej po kilka podstawowych wymiarów. Świat materialny wprawdzie traktujemy jako 4 wymiarową czasoprzestrzeń, ale według teorii strun poruszamy się w świecie, który przenika co najmniej 10 wymiarów (w innych modelach powstała konieczność wprowadzenia jeszcze jednego , a nawet 7 dalszych wymiarów).Świat duchowy jako kulturowy […]

Neoslavonic – język ogólnosłowiański

Zwykły wpis

Prawia jako systemowa koncepcja kultury jest zakorzeniona w słowiańszczyźnie, w jej duchowości opartej na mentalności rolniczej. Jak wiemy, patrz Księga Prawii na tym portalu, realna duchowość oparta jest na języku. Rodzina krajów słowiańskich tworzy wielowiekową szeroką wspólnotę kulturową cechującą się, niezależnie od używanego alfabetu, dużym podobieństwem wszystkich języków. Każdy wie, że z np. z Czechami, […]