Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Najnowsze publikacje

Czeski Sejm Obywatelski

Zwykły wpis

W Republice Czeskiej powstaje Sejm Obywatelski Czech, Moraw i Śląska ( OS ČMS- Občanský Sněm Čech, Morawy a Slezska) jako droga do prowadząca do stworzenia zdrowego społeczeństwa. Ma on zapewnić swym członkom godne życie i nabywanie umiejętności ponoszenia skutków własnych decyzji , a nie decyzji innych, jak to się dotychczas dzieje. Powstał w wyniku potrzeby […]