Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Prawia w niezależnych mediach

Dla gości tej strony przygotowaliśmy kilkanaście  półgodzinnych filmów telewizyjnych i 2 godzinne audycje radiowe prezentujące Prawię w wersji popularno-naukowej.

Stało się to możliwe dzięki gościnności NTV – niezależnej Wrocławskiej Telewizji Internetowej Janusza Zagórskiego i RDS- Internetowego Radia Dolny Śląsk. W NTV jako otwartych mediach  rozwija się m.in.  Ruch Wolnych Ludzi, prezentowane są  zagadnienia zdrowia i zdrowej żywności, idee ekowiosek, poszukiwania alternatywnych źródeł energii,  słowem protonauka i alternatywny świat.

Problematyka Prawii dotychczas może być Państwu przedstawiana tylko publikacjach naukowych, w prywatnym wydaniu książkowym oraz w niezależnych mediach. Dziennikarze z masmediów niejednokrotnie wykazywali żywe zainteresowanie takimi utworami, ale zawsze kończyło się to brakiem zgody wyższych przełożonych  instytucji, którzy oprócz korzyści społecznych dostrzegali także zagrożenie dla systemu i własnych stanowisk.

Wyrażam nadzieję, że to się zmieni pod wpływem widocznego już znaczącego wpływu szerokiej opinii publicznej, narastającej niezgody na aroganckie i niemal bezkarne globalne korporacyjne zawłaszczanie wszystkiego w obecnie upadającym globalnym neoliberalnym systemie społeczno-polityczno-gospodarczym.

Zainteresowanych zachęcam  do dość  oglądania filmów i wysłuchania audycji radiowych, gdyż nie ograniczam się do krytyki systemu, ale proponuję konstruktywny program jego uzdrowienia bezpośrednio korzystny z punktu widzenia dobra każdego z nas osobiście.

Audycje także dostępne są na You Tube  pod nazwiskiem Cenin Mieczyslaw.

Mieczyław Cenin, Lutynia, 15 czerwca 2014

 

Podziel się: Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on Pinterest

2 Komentarzy

  1. zwłaszcza że Cern ma logo trzech szostek a tu pierwsze co eliminuje ten demon to religie!Wath out for this

Comments are closed.