Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Prawia w niezależnych mediach

Dla gości tej strony przygotowaliśmy kilkanaście  półgodzinnych filmów telewizyjnych i 2 godzinne audycje radiowe prezentujące Prawię w wersji popularno-naukowej. Stało się to możliwe dzięki gościnności NTV – niezależnej Wrocławskiej Telewizji Internetowej Janusza Zagórskiego i RDS- Internetowego Radia Dolny Śląsk. W NTV jako otwartych mediach  rozwija się m.in.  Ruch Wolnych Ludzi, prezentowane są  zagadnienia zdrowia i zdrowej […]

Czym jest Prawia?

Zwykły wpis

Nazwa Prawia w serwisie internetowym poświeconym systemowej teorii kultury zdaje się być jakimś anachronizmem. Zapewniam jednak, że tak nie jest. Znaczenie mitologiczne jest niezwyczajnie bliskie znaczeniu nowoczesnego mitu dziejotwórczego, jakie leży u podstaw tej teorii prezentowanej na całej stronie. W celu uniknięcia sytuacji, w której nieznane jest wyjaśniane przez kolejne nieznane, w następnym artykule bliżej […]