Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Prawia w niezależnych mediach

Dla gości tej strony przygotowaliśmy kilkanaście  półgodzinnych filmów telewizyjnych i 2 godzinne audycje radiowe prezentujące Prawię w wersji popularno-naukowej. Stało się to możliwe dzięki gościnności NTV – niezależnej Wrocławskiej Telewizji Internetowej Janusza Zagórskiego i RDS- Internetowego Radia Dolny Śląsk. W NTV jako otwartych mediach  rozwija się m.in.  Ruch Wolnych Ludzi, prezentowane są  zagadnienia zdrowia i zdrowej […]